Trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel är en stor del av vardagen på förskolan. Vi lägger stor kraft på att skapa trygghet vid inskolningen för barn och föräldrar. 

Dagligen möter vi varandra med leenden och positiva kommentarer och är nära barnen hela dagen. Vi ser vad de gör samt uppmuntrar och utmanar deras idéer och tankar i leken. Trygghet och trivsel är dessutom en stående punkt på arbetslagsplaneringen och i enkäter som skickas ut till barn, föräldrar och personal.

Vår vision är att alla ska lämna förskolan med en god självkänsla. ”Jag kan, jag vill, jag vågar” är ledord som ska stärka barnens självbild. Vi vill att Rimfaxe förskola ska vara välkomnande, positiv, trygg och utveckla barnens lärande. Hos oss är värdegrunden levande.