Barnets utveckling

För att följa upp barnens lärande använder vi bilder och dokument som visar på barnets lek och lärande.

Leksaker, skapande material och böcker finns tillgängligt för alla barn. Bildskärmar finns på båda avdelningarna och digitala bilder rullar ofta på skärmen för att barnen ska kunna följa genomförda aktiviteter och det egna lärandet.

Barnen uppmuntras att göra egna val i sitt lärande. Under den fria leken följer pedagogerna på förskolan noga vad barnen gör, hur de väljer sina aktiviteter, hur de bemöter varandra och hanterar turtagandet, och hur de klarar uppkomna konfliktsituationer med eller utan personalens medverkan. Pedagogerna samtalar med barnen och ställer frågor om vad barnen gör, hur de tänker och så vidare. Barnen tränas systematiskt i att själva lösa besvärliga utmaningar under temaarbeten och i leken och även i konfliktsituationer.