Så arbetar vi

Vi vill ge barnen mycket av allt och låter dem få prova på olika aktiviteter som skapande, gymnastik, bygga och konstruera.

Vi bejakar olikheter genom att lyfta fram dem som tillgångar, det är okej att vara den man är, att tycka olika och vara olika.

Leken är viktig

Leken är det som genomsyrar verksamheten. Genom leken utvecklas och lär barn. De möts, blir vänner, utvecklar samarbete, socialt samspel och fantasi. Varje dag möts barnen i leken inne och ute på avdelningarna. Leken får gärna ta plats och vara längre. Barnen sparar ofta det som de konstruerat i leken och reflekterar i efterhand.

Yoga för balans

En pedagog har yoga tillsammans med barnen. Här får barnen praktisera olika yogaövningar genom att väva in dem i en saga. Yogan hjälper barnen att träna andning balans och avslappning. Yogan är en aktiv del i vårt hälsotänk, som utgår ifrån att det är viktigt att vi ger barnen balans i mellan rörelse, vila och bra mat.